kordova značenje

kordova, novčana jedinica Nikaragve (= 100 sentava).