kora značenje

kora, bot vanjski dio stabljike i korijena drvenastih biljaka, razvija se s vanjske strane kambija; mnoge kore služe kao štavila (sadrže treslovine), kao začini, u medicini i dr.