kopernikanski obrat značenje

kopernikanski obrat, filoz metafora E. Kanta za obrat iskazan u spoznajnoteorijskom gledištu, da se objekt spoznaje prema spoznajnim moćima subjekta, a ne obratno, kao u empirizmu. proš korjenit, posvemašnji obrat uopće.