konvencionalnost značenje

konvencionalnost (novolat.), zasnovanost na dogovoru; neoriginalnost, ustaljenost, običnost, svagdašnjost.