konvencija značenje

konvencija (lat.). 1. Pravila ponašanja u određenom društvu; konvencionalno ponašanje, vladanje u skladu s ustaljenim pravilima ili tradicijama. 2. pravo ugovor ili sporazum među strankama; u međunar. pravu, sporazum manje važan i manje formalan od ugovora (konvencija o prometu). 3. Skupština, zbor, sastanak.