kontribucija značenje

kontribucija (lat.). 1. Doprinos, prinos; namet, danak, porez. 2. Prisilno plaćanje u novcu ili naturi što ga neprijatelj nameće stanovništvu okupirane zemlje. 3. Novčani danak što ga pobjednička država nameće pobijeđenoj; poslije II. svj. rata umjesto k. mirovni ugovori predviđaju → reparacije.