kontrast značenje

kontrast (franc. iz tal.), suprotnost, oprečnost; lingv u fonologiji, načelo diferencijacije u tekstu, tj. na sintagmatskoj osi: npr. između suglasnika (kao najzatvorenijih glasova) i samoglasnika (kao najotvorenijih) koji se u tekstu pravilno izmjenjuju.