kontaminacija značenje

kontaminacija (lat.). 1. Zagađenje; onečišćenje mikroorganizmima, otrovnim tvarima ili radioaktivnim zračenjem. 2. lingv miješanje, stapanje, spajanje u jednoj riječi jezičnih elemenata raznorodna podrijetla (npr. visokofrekventan).