konstrukcija značenje

konstrukcija (lat.). 1. Građenje, oblikovanje, izgradnja, postupak kojim se neka cjelina slaže od dijelova ili proizvod takva postupka (željezna k. mosta). 2. lingv ustrojstvo rečenice (aktivna, pasivna k.); u lat. i grč. jeziku sklop sintaktički povezanih riječi istoznačan sa zavisnom rečenicom (npr. nominativ ili akuzativ s infinitivom, ablativ ili genitiv apsolutni, opisna konjugacija i dr.). 3. Samovoljno, iskrivljeno tumačenje nekoga teksta, izjave i sl. 4. mat geometrijska k., predočivanje geometrijskih figura u ravnini s pomoću određenih instrumenata (npr. ravnala i šestara).