konstitucija značenje

konstitucija (lat.). 1. Skup prirođenih osobina čovječjega organizma, koje se očituju u građi, obliku, načinu reagiranja, sklonosti prema bolestima; prema E. Kretschmeru tri su osnovna konstitucijska tipa: astenični, atletski i piknički. 2. Ukupnost svojstava, osobina, elemenata nekoga tijela ili predmeta. pravo ukupnost pravnih normi najvišega reda što ih određuje pravno i polit. uređenje neke zemlje, utvrđujući prava i dužnosti građana, → ustav. 4. pov dekret ili uredba što je izdaje vladar ili neki vrhovni drž. organ.