konstanta značenje

konstanta (lat.) ili stalnica, veličina koja se ne mijenja unatoč promjeni nekih parametara koji se na nju odnose; k. prirodnih zakona, ona prema kojoj isti uzroci uvijek dovode do istih prirodnih posljedica; mat broj neovisan o varijablama; fiz univerzalna prirodna k. ili apsolutna k. (npr. brzina svjetlosti; Planckova k.); PSIHOL osobna k., u testu inteligencije, odnos između mentalne i kronološke dobi ispitanika.