konscijencijalizam značenje

konscijencijalizam (lat.), subjektivno idealistički smjer filozofiranja koji tvrdi da su svijest i njezini sadržaji jedina stvarnost.