konosman značenje

konosman (tal.+franc.), brodska teretnica, teretni list u pomorskom prijevozu.