konjunktura značenje

konjunktura (lat.). 1. ekon stanje na tržištu s obzirom na odnos između ponude i potražnje: kod povoljne konjunkture potražnja premašuje ponudu (supr loša k.). 2. pren pogodna prilika, povoljan stjecaj okolnosti.