kongregacionalizam značenje

kongregacionalizam (engl.), kalvinističko gibanje u Engleskoj i S Americi koje u strukturi Crkve odbacuje svaku podložnost lokalnih crkava nekoj središnjoj crkvi.