konfiskacija značenje

konfiskacija (lat.), prisilno oduzimanje nečije cijele imovine ili njezina dijela u korist države, bez naknade.