konfabulacija značenje

konfabulacija (lat.), pričanje, brbljanje. Fantaziranje, izmišljanje, pričanje duševnih bolesnika o događajima koji se nisu nikada odigrali, a u čiju realnost bolesnik vjeruje. K. je najčešća kod alkoholnih psihoza.