koncil značenje

koncil (lat.) ili sinoda, sabor, zbor, vijeće u kršć. crkva.a, a nazočni su mu papa, biskupi i dr. crkv. dostojanstvenici; održavaju se poradi savjetovanja o važnim pitanjima te donošenja zaključaka i propisa. Najšire značenje ima ekumenski koncil čiji su zaključci obvezatni za čitavu crkvu; prvih 7 ekumenskih k. održanih na Istoku (325–787) priznaje zapadna i istočna crkva. Do sada je održan 21 ekumenski k. Osim ekumenskih, održavaju se još pokrajinski i nacionalni koncili. Papa Pavao vi. ustanovio je 1967. biskupsku sinodu.