koncepcija značenje

koncepcija (lat.), zamisao, shvaćanje, osnova, glavna misao.