koncentracija značenje

koncentracija (lat.). 1. Okupljanje, sabiranje, usredotočenje na jednome mjestu. 2. U psihologiji, usredotočenje pozornosti na neki sadržaj. 3. kem omjer broja ili množine jedinki, mase ili volumena neke tvari prema volumenu smjese. Množinska koncentracija (ranije: molaritet) omjer je između množine jedinki i volumena smjese (jedinica mol/dm3). Masena koncentracija je omjer između mase neke komponente i volumena smjese (najčešće u g/dm3). Volumna koncentracija je omjer između volumena komponente prije miješenja i volumena smjese. Izražava se u postocima ili promilima.