komutacija značenje

komutacija (lat.). 1. Izmjena redoslijeda; mat zakon komutacije, neovisnost rezultata o redoslijedu elemenata nad kojima se izvodi operacija (npr. kod zbrajanja i množenja; a + b = b + a; ab = ba). 2. Zamjena (k. smrtne kazne u kaznu zatvora). 3. el izmjena smjera el. struje s pomoću komutatora. 4. lingv test (provjera) kojim treba dokazati da li zamjena nekoga elementa s plana izraza (elementa u glasovnom obliku) nekim dr. elementom dovodi do promjene na planu sadržaja (promjene u značenju).