kompozicija značenje

kompozicija (lat.). 1. Spoj, sastavak; suodnos i uzajamnost pojedinih dijelova. 2. Niz, poredak (npr. želj. vagona). 3. lik raspored i odnos figura i predmeta u određenoj sredini; slika ili reljef (obično većega formata) s više ljudskih likova povezanih u određenoj akciji. 4. glazb stvaranje glazb. djela, skladanje; glazb. djelo, skladba. 5. Način na koji se različiti elementi knjiž. djela povezuju u jedinstvenu cjelinu.