Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

kompeticija

kompeticija (lat.), natjecanje, suparništvo.