kompendij značenje

kompendij (lat.), sažet priručnik; kratko sveobuhvatno izlaganje ili prikaz nekoga predmeta radi praktične svrhe (poduke ili popularizacije).