komparativno pravo značenje

komparativno pravo, znanstvena disciplina koja proučava nacionalne pravne sustave s posebnim osvrtom na njihove uzajamne veze, utjecaje, identične oblike, izraze i dr.