komparativna značenje

komparativna (poredbena) psihologija, grana bazične psihologije koja se bavi usporednim istraživanjem psih. procesa različitih skupina, npr. pripadnika različitih civilizacija, različitih uzrasta, zdravih i bolesnih, životinja i ljudi i sl.