Komitet javnoga spasa značenje

Komitet javnoga spasa (Comité de salut public) 1793–94., vlada jakobinske diktature za Francuske revolucije, na čelu s M. Robespierreom. Radi zaštite revolucije K. j. s. pribjegao je teroru; uspio je Francusku osloboditi od vojski stranih intervencionista i od pobuna (Vandeja).