komenzalizam značenje

komenzalizam (lat.), biol udruživanje dvaju organizama, pri čemu jedan ima koristi od drugoga, a da ga pri tome ne oštećuje.