komemoracija značenje

komemoracija (lat.), svečana priredba u povodu smrti nekoga zaslužnoga čovjeka ili neke obljetnice.

Širi kontekst

Pretraživanje

Komentirajte