komanditno društvo značenje

komanditno društvo (franc. iz tal.), javno trg. društvo u kojemu neki članovi (komplementari) za obveze društva jamče neograničeno, dok ostali (komanditori) jamče razmjerno visini vlastita udjela.