kolidirati značenje

kolidirati (lat.), sudarati se, ne slagati se, biti s nekim ili s nečim u protuslovlju, nesuglasju.