Kolhapur značenje

Kolhapur, grad u sav. državi Maharashtra, JZ Indija; 485 183 st. Sveuč. (osn. 1963). Tekst., metalna i drvna ind. Vjersko središte s mnogo starih budističkih hramova.