Kolendić značenje

Kolendić, Petar (1882–1969), hrv. povjesničar književnosti; djelovao uglavnom u Beogradu; istraživao arhivsku građu o starijim hrv. piscima (Držić, Đurđević).