kolektivno vlasništvo značenje

kolektivno vlasništvo→ skupno vlasništvo