kolektivni ugovor značenje

kolektivni ugovor, pismeni sporazum između sindikata radnika i poslodavaca (odn. njihovih organizacija) kojim se reguliraju osnovna pitanja radnoga odnosa (nagrađivanje, radno vrijeme, zaštita na radu). Na temelju njega pojedinac zaključuje individualni ugovor o zasnivanju radnoga odnosa.