kolektivna sigurnost značenje

kolektivna sigurnost, sustav međunar. jamstava i mjera utemeljen na ugovoru između više država, radi zaštite neovisnosti jedne ili svih potpisnica ugovora. Sustav kolektivne sigurnosti sastoji se u mirnom rješavanju sporova među državama koje obuhvaća, te u pružanju zajedničke pomoći onoj potpisnici ugovora koja je izložena nasilju, ili prijetnji nasiljem.