kolektivizacija značenje

kolektivizacija (lat. preko rus.), prijenos privatne imovine (nekretnina i sredstava za rad) u kolektive, kolektivna gospodarstva, zadruge. Oblik ukidanja privatnoga vlasništva u komunizmu i socijalizmu.