koleda značenje

koleda (koledo, koledva, koledanje) (starosl. od lat.), nar. običaj oko Nove godine. Momci idu od kuće do kuće i pjevaju pjesme u kojima se ponavlja pripjev koledo. Poznavali su ga svi južni Slaveni.