kolaž značenje

kolaž (franc.), tehnika u slikarstvu, kod koje je slika izrađena od lijepljenih komada papira, novina, tkanina, kože, ilustracija, fotografija i dr. Kolažom su se prvi služili kubisti, te dadaisti i nadrealisti.