kolaterali značenje

kolaterali (lat.) srodnici po pobočnoj liniji.