Kolarić-Kišur značenje

Kolarić-Kišur, Zlata (1894–1990), hrv. književnica; pisala poeziju, prozu i igrokaze, uglavnom namijenjene djeci.