kolacioniranje značenje

kolacioniranje (lat.), uspoređivanje prijepisa s originalom.