Kola značenje

Kola, poluotok u SZ dijelu Rusije; o. 100 000 km2. Mnogobrojna jezera (Imandra). Rudna ležišta, ribarstvo i uzgoj sobova. Najveći grad i luka Murmansk.