Kokša značenje

Kokša, Đuro (1922–98), hrv. biskup, povjesničar i kulturni djelatnik. Rektor Hrvatskoga zavoda sv. Jeronima u Rimu (1959–79), pomoćni zagrebački biskup (od 1978). Prikupio zbirku slika; priredio antologije Hrvatska duhovna lirika i Zapadna duhovna lirika.