kokoti, morski značenje

kokoti, morski (morski kokot; Cephalacanthus volitans), riba koštunjača jako dugačkih prsnih peraja s pomoću kojih »izlijeće« na površinu; živi u priobalnim podmorskim »livadama« Sredozemnoga mora; u Jadranu rjeđi.