kokoške značenje

kokoške (Galliformes), red ptica prilagođenih uglavnom životu na tlu, čvrstih nogu, snažna tijela, istaknuta spolnoga dvoličja, mnogobrojnih legla; pripadaju mu: trčke, prepelice, jarebice, purani, pauni, fazani, tetrijebi, kokošine, guani i hoacin.