Kokoschka značenje

Kokoschka, Oskar (1886–1980), austr. slikar; ekspresionist osebujna izraza, intenzivnim koloritom i treperavim linijama slikao portrete, krajobraze gradova i velegradske motive (Autoportret; Oluja; Venecija).