kokon značenje

kokon (franc.), vanjska čahura (zapredak) od paučinastih niti što ih luče gusjenice nekih leptira; unutar kokona odvija se preobrazba ličinke u odrasli oblik (→ kukuljica). K. dudova svilca upotrebljavaju se za dobivanje svile. Svilena nit duga je do 3500 m.