Kokolja značenje

Kokolja, Tripo (1661–1713), hrv. barokni slikar, rodom iz Perasta; autor ciklusa od 70 slika u crkvi Gospe od Škrpjela na otočiću kraj Perasta.