Kokand značenje

Kokand, grad u Ferganskoj dolini, Uzbekistan; 182 000 st. Spominje se u 10. st. Preradba kovina, kem., prehr. i tekst. ind.